Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2344
Tytuł: Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie
Autor: Czerkawski, Andrzej
Słowa kluczowe: social exclusion; educational exclusion; social maladjustment
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 109-120
Abstrakt: Analysis undertaken in the paper are focused at the problem of socially maladjusted persons’ educational exclusion. The problem is presented in the context of the social exclusion and analysis are related to two aspects: the first one is related to children’s and teenagers’ exclusion from the general education system, the second one is focused at the problems of socially maladjusted teenagers’ education in the context of resocialization institutions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2344
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czerkawski_Wykluczenie_edukacyjne_niedostosowanych_spolecznie.pdf503,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons