Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23448
Title: W kręgu inspiratorów "Zarania Śląskiego"
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: „Zaranie Śląskie”; pismo regionalne; Śląsk
Issue Date: 1988
Citation: Książnica Śląska, T. 23 (1988), s. 100-106
Abstract: „Zaranie Śląskie” — regionalny kwartalnik literacki, wychodzący od 1907 r. w Cieszynie jest jednym z najciekawszych i najambitniejszych pism regionalnych na Śląsku. Zawiera wiele materiału źródłowego i stanowi punkt wyjścia dla badań nad życiem kulturalnym i politycznym Śląska w pierwszej połowie XX stulecia. O charakterze „Zarania” zadecydowały jego dzieje. Było ono, obok kaszubskiego „Gryfa”, najstarszym pismem regionalnym w Polsce. Jego głównym zadaniem było utrzymywanie Ślązaków w poczuciu ścisłej przynależności politycznej i kulturalnej do Polski (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23448
ISSN: 0208-5798
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_W_kregu_inspiratorow.pdf968,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons