Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2345
Tytuł: Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich : analiza jakościowa
Autor: Noszczyk-Bernasiewicz, Monika
Bernasiewicz, Maciej
Słowa kluczowe: correction institutions; young offenders; school delays
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 121-131
Abstrakt: The article is describing examinations conducted in correction institutions and shelters for minors. Analysis of curriculum vitaes of young offenders constitutes the rich source of knowledge concerning determinants of the social maladjustment and school delays as well. Authors of the article shows in what way rehabilitation institutions are counteracting the social exclusion of their pupils organising the learning for them and vocational education. Authors regard the lack of the consequent care after leaving the correction institutions as the serious shortcoming of system of social rehabilitation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2345
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noszczyk_Bernasiewicz_Sytuacja_szkolna_nieletnich_w_zakladach_poprawczych.pdf498,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons