Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23513
Tytuł: Ponadczasowość teorii reportażu literackiego według Ryszarda Kapuścińskiego
Autor: Wiszniowska, Monika
Słowa kluczowe: Richard Kapuściński; reportaż literacki; poetyka reportażu; historia; refleksja
Data wydania: 2022
Źródło: "Zeszyty Prasoznawcze" Vol. 65, nr 1 (2022), s. 9-22
Abstrakt: Celem mojej pracy jest wykazanie wpływu autora „Cesarza” zarówno na kształt samego gatunku, jak i na twórczość reporterów młodszego pokolenia. Wartość poznawcza mojej pracy polega na wskazaniu, jakie teoretyczne założenia Ryszarda Kapuścińskiego dotyczące kształtu współczesnego reportażu literackiego, zarówno te wypowiedziane wprost, jak i implicytnie wynikające z jego książek, miały rzeczywisty wpływ na twórczość takich autorów, jak: Wojciech Jagielski, Paweł Smoleński, Wojciech Tochman czy Mariusz Szczygieł. Twierdzę, że zarówno pewne elementy poetyki reportażu, takie jak umiejętne posługiwanie się środkami stylistycznymi adekwatnie dobranymi do problematyki książki, a także osobista sygnatura tekstu, refleksyjność, pokora i szacunek do rzetelnej wiedzy, które odnajdujemy w książkach Kapuścińskiego, stały się wzorem z lepszym bądź gorszym skutkiem realizowanym przez młodszych adeptów reportażu literackiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23513
DOI: 10.4467/22996362PZ.22.002.15332
ISSN: 0555-0025
2299-6362
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wiszniowska_Ponadczasowosc_teorii_reportazu_literackiego_wedlug_Ryszarda_Kapuscinskiego.pdf500,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons