Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23513
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWiszniowska, Monika-
dc.date.accessioned2022-06-15T11:43:13Z-
dc.date.available2022-06-15T11:43:13Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citation"Zeszyty Prasoznawcze" Vol. 65, nr 1 (2022), s. 9-22pl_PL
dc.identifier.issn0555-0025-
dc.identifier.issn2299-6362-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/23513-
dc.description.abstractCelem mojej pracy jest wykazanie wpływu autora „Cesarza” zarówno na kształt samego gatunku, jak i na twórczość reporterów młodszego pokolenia. Wartość poznawcza mojej pracy polega na wskazaniu, jakie teoretyczne założenia Ryszarda Kapuścińskiego dotyczące kształtu współczesnego reportażu literackiego, zarówno te wypowiedziane wprost, jak i implicytnie wynikające z jego książek, miały rzeczywisty wpływ na twórczość takich autorów, jak: Wojciech Jagielski, Paweł Smoleński, Wojciech Tochman czy Mariusz Szczygieł. Twierdzę, że zarówno pewne elementy poetyki reportażu, takie jak umiejętne posługiwanie się środkami stylistycznymi adekwatnie dobranymi do problematyki książki, a także osobista sygnatura tekstu, refleksyjność, pokora i szacunek do rzetelnej wiedzy, które odnajdujemy w książkach Kapuścińskiego, stały się wzorem z lepszym bądź gorszym skutkiem realizowanym przez młodszych adeptów reportażu literackiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRichard Kapuścińskipl_PL
dc.subjectreportaż literackipl_PL
dc.subjectpoetyka reportażupl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectrefleksjapl_PL
dc.titlePonadczasowość teorii reportażu literackiego według Ryszarda Kapuścińskiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalZeszyty Prasoznawczepl_PL
dc.identifier.doi10.4467/22996362PZ.22.002.15332-
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiszniowska_Ponadczasowosc_teorii_reportazu_literackiego_wedlug_Ryszarda_Kapuscinskiego.pdf500,01 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons