Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2352
Tytuł: Refleksja nad wybranymi uwarunkowaniami marginalizacji roli współczesnego nauczyciela
Autor: Pituła, Beata
Słowa kluczowe: marginalization; teacher
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 223-233
Abstrakt: The text concerns the increasing problem of marginalization of teacher’s occupational role in education system as well as in general public opinion. Historical context of the issue and its origins are presented. It has also been attempted to analyse several complex solutions to the problem
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2352
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pitula_Refleksja_nad_wybranymi_uwarunkowaniami_marginalizacji.pdf500,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons