Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2353
Tytuł: Wizja bohatera doskonałego w "De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
Autor: Kwosek, Jacek
Słowa kluczowe: Maciej Kazimierz Sarbiewski; epopeja
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Malicki, T. Banaś-Korniak (red.), "Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem" (S. 57-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns an image of a perfect human being in De perfecta poesi by Sarbiewski. According to him, perfectness consists in a versatile realization of both an active and contemplative life. The article also presents views on contemplation appearing in works by Aristotle, St. Thomas of Aquin and some Renaissance authors like Dante Alighieri, Coluccio Salutati, Christoforo Landino, and Lorenzo Valla.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2353
ISBN: 9788322622223
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kwosek_Wizja_bohatera_doskonalego_w_De_perfecta_poesi.pdf543,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons