Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23549
Title: "Śpiewajmy i grajmy Panu!" (Ps 17, 6) : I Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej (Katowice 21- 23 października 2005)
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: I Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej; sprawozdanie
Issue Date: 2006
Citation: "Studia Pastoralne" Nr 2 (2006), s. 365-369
Abstract: Jakie jest miejsce muzyki w liturgii? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie wydaje się być oczywista. Przecież zgodnie z nauczaniem Kościoła muzyka sakralna jest integralną częścią liturgii. Wiadomo też, że posoborowe prawodawstwo liturgiczno-muzyczne jest przesiąknięte niezwykłą troską o wzorcową celebrację świętych obrzędów. Ale w jaki sposób słuszne dekrety i normy przekładają się na realia parafialnych celebracji? Oto jedno z najważniejszych zagadnień, a jednocześnie pozytywnych postulatów w odniesieniu do programowych założeń kongresowego zgromadzenia. Nie można w tym miejscu nie odnieść się do inicjatywy podjętej w ramach Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i zorganizowania I. Ogólnopolskiego Kongresu Muzyki Liturgicznej – Musicam sacram promovere, jaki miał miejsce we wrześniu 2004 roku w Krakowie. Tam właśnie, w ramach prac kongresowych, podjęto uchwałę, aby przenieść ogólnopolskie przemyślenia na płaszczyznę diecezjalną, w rzeczywistość Kościoła lokalnego (...).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23549
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_Spiewajmy_i_grajmy_Panu.pdf436,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons