Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2355
Title: On generalized solutions of linear differential equations of order "n"
Authors: Ligęza, Jan
Keywords: matematyka; równania liniowe
Issue Date: 1973
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 101-107
Abstract: O rozwiązaniach uogólnionych równań liniowych n-tego rzędu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2355
ISSN: 0208-5410
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ligeza_On_generalized_solutions_of_linear_differential.pdf416,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons