Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2355
Tytuł: On generalized solutions of linear differential equations of order "n"
Autor: Ligęza, Jan
Słowa kluczowe: matematyka; równania liniowe
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 101-107
Abstrakt: O rozwiązaniach uogólnionych równań liniowych n-tego rzędu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2355
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ligeza_On_generalized_solutions_of_linear_differential.pdf416,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons