Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23563
Title: Męskość zięcia w percepcji teścia : na podstawie książki "Krystyna córka Lavransa" S. Undset
Authors: Juroszek, Weronika
Keywords: ojciec; małżeństwo; Sigrid Undset; teść; zięć
Issue Date: 2013
Citation: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 13, nr 1 (2013), s. 143-155
Abstract: Ojciec jest pierwszym i jednym z najważniejszych mężczyzn w życiu córki. Stanowi dla niej wzór mężczyzny. Wzór ten pomaga córce w kształtowaniu wizerunku męskiego w rodzinie i poza nią (Sosnowski, 2009, s. 211). E. Fromm (2006) podkreśla, że miłość ojcowska jest wymagająca. Wymagania stawiane dziecku dotyczą odpowiedzialności, posłuszeństwa, dyscypliny, niezależności, zdolności do kierowania własnym życiem (tamże, s. 51-54). Warto poddać analizie, na ile wymagania ojca dotyczą procesu realizacji przez dziecko zadań rozwojowych, w tym - wyboru współmałżonka. Według R. Huvighursta zadanie rozwojowe pojawia się w pewnym okresie życia jednostki (dzieciństwie, adolescencji, dorosłości) i wynika z jej potrzeb (somatycznych i psychicznych) oraz wymogów społeczeństwa (Tyszkowa, 1993, s. 952). W ramach teorii Huvighursta podkreśla się, że wybór współmałżonka jest również zadaniem rozwojowym, dlatego jego niewypełnienie u większości osób skutkuje brakiem poczucia szczęścia i niespełnieniem (tamże, s. 952) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23563
ISSN: 2082-7067
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juroszek_Meskosc_ziecia.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons