Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2357
Tytuł: Edukacja teatralna - czyli o profilaktycznym wymiarze sztuki wobec współczesnych niepokojów
Autor: Wilk, Teresa
Słowa kluczowe: theatre education; (the) art; unrests and social issues; prevention
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 257-268
Abstrakt: The aim of this paper is to broaden the perception of the function of art and exploring its potential, particularly with the focus on the theatre, in the process of education addressed at the young generation. The presence of the art in the process of education does not only produce individual practical benefits in the development but also serves as a preventive measure in terms of disturbing social phenomena.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2357
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilk_Edukacja_teatralna.pdf508,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons