Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23581
Title: Seksualność a przywiązanie : na przykładzie "Krystyny córki Lavransa" S. Undset
Authors: Juroszek, Weronika
Keywords: Sigrid Undset; teoria przywiązania; relacje dziecko-dorosły; seksualność
Issue Date: 2012
Citation: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 12, nr 4 (2012), s. 71-81
Abstract: Teoria przywiązania początkiem sięga prac J. Bowlbyego, który koncentrował się na najwcześniejszych doświadczeniach dziecka w kontakcie z matką. W relacji romantycznej aspekty przywiązaniowe zostały dostrzeżone przez C. Hazan i P. Shavera, według których zarówno w relacji rodzic-dziecko oraz romantycznej istnieje podobieństwo w dynamice emocji i zachowań. M. Plopa, powołując się na teorię Hazan i Shavera, pisze: „Kiedy dziecko spostrzega obiekt przywiązania, będący w bliskości i reagujący na jego potrzeby, odczuwa bezpieczeństwo, wykazując eksploratywną orientację i zaufanie do otoczenia. Kiedy zaś spostrzega zagrożenie bliskości relacji (choroba, separacja), odczuwając lęk czy strach, poszukuje uwagi, opieki i wsparcia ze strony opiekuna” (Plopa, 2008, s. 100). Zachowanie dorosłych w wymienionych sytuacjach wykazuje pewne podobieństwo: w sytuacji zagrożenia poszukują bliskości emocjonalnej, przytulenia ze strony współmałżonka (narzeczonego, sympatii) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23581
ISSN: 2082-7067
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juroszek_Seksualnosc_a_przywiazanie.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons