Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23588
Title: Percepcja ojców i matek przez studentów pod względem akceptacji, empatii i kongruencji
Authors: Juroszek, Weronika
Muszyńska, Sandra
Pawłowska, Paulina
Szołtysik, Aleksandra
Keywords: akceptacja; empatia; kongruencja; relacje rodzic-dziecko
Issue Date: 2013
Citation: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 15, nr 3 (2013), s. 158-180
Abstract: Carl Rogers, amerykański psycholog i psychoterapeuta, jest twórcą metody psychoterapeutycznej nazywanej – w polskiej literaturze psychologicznej - kontaktem pomocnym (Krzysteczko, 1998b, s. 86- 87). „Na kontakt pomocny składa się określony pod względem struktury odpowiedni stosunek, który osobie oczekującej pomocy umożliwia osiągnięcie samozrozumienia w stopniu uzdalniającym ją do podjęcia konkretnych czynności w świetle jej nowej orientacji” (Rogers, 1942, s. 18, za: Krzysteczko, 1998a, s. 25) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23588
ISSN: 2082-7067
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juroszek_Percepcja_ojcow_i_matek.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons