Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23615
Title: Miłosz. Północ - Południe (intuicje i fragmenty)
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: Czesław Miłosz; Italia; ślad; trop; poetyka fragmentu
Issue Date: 2022
Citation: "Fabrica Litterarum Polono-Italica" Vol. 4, Nr 1 (2022), s. 1-18
Abstract: Autor „czyta” poezję Czesława Miłosza, podążając za pozostawionymi w niej włoskimi śladami. Są nimi zarówno echa udokumentowanych w biografii poety podróży do Włoch i po Włoszech, jak i tropy wywodzone z lektury włoskich pisarzy, fascynacji malarstwem, architekturą oraz ukształtowanym przez człowieka pejzażem. Wszystkie te tropy – jak się okazuje – wprowadzają w najistotniejsze motywy poezji autora Gucia zaczarowanego, a także w zasadnicze dla tej poezji elementy tradycji literackiej. Są też obrazem ewolucji poetyki Miłosza. Esej napisany jest w poetyce fragmentu, jego autor raczej dzieli się interpretacyjnymi intuicjami, niż stawia jednoznaczne konkluzje. Raczej stawia pytania o tajemnice zawarte w wierszach Miłosza, niż udziela jednoznacznych i zamykających odpowiedzi. Niejako „zaprasza” do studiowania wierszy autora Trzech zim. Te włoskie „ślady” prowadzą jednak do konkluzji o spójności dzieła poetyckiego Miłosza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23615
DOI: 10.31261/FLPI.2022.04.10
ISSN: 2658-185X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Milosz_Polnoc-Poludnie_intuicje_i_fragmenty.pdf682,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons