Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMusioł, Anna-
dc.date.accessioned2022-07-11T07:50:22Z-
dc.date.available2022-07-11T07:50:22Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citation"Analiza i Egzystencja", T. 57, 2022, s. 5-23pl_PL
dc.identifier.issn1734-9923-
dc.identifier.issn2300-7621-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/23636-
dc.description.abstractArtykuł jest próbą scharakteryzowania platońskiego idealizmu według wykładni Hermanna Cohena – filozofa w Polsce niemal zapomnianego; założyciela, a zarazem czołowego, obok Paula Natorpa i Władysława Tatarkiewicza, przedstawiciela marburskiej szkoły neokantyzmu. Tok analiz obejmuje cohenowskie tezy postawione przez filozofa w epistemologicznej pracy Platons Ideenlehre und die Mathematik. Postulaty, do których odwołuje się Cohen wiążą refleksję nad klasycznym idealizmem oraz statusem platońskiej idei z refleksją logiczno-matematyczną i zagadnieniem sichere Hypothesis jako hipotezy pewnej – hipotezy o statusie aksjomatu. W następstwie badań okazuje się, że określenie roli matematyki: arytmetyki i geometrii, staje się nieodzowne w zrozumieniu idealizmu zarówno starożytnego Platona, jak również nowożytnego Kanta. Obaj, Platon i Kant, akcentują znaczenie apriorycznej myśli, logiki czystego myślenia, logicznego rozumowania, poznawczej władzy intelektu, nauki oraz krytycyzmu jako drogi poznawczego, a zarazem kształtującego charakter, postępowania podmiotu poznającego Przeprowadzony w artykule wywód, zakorzeniony w historyczno-filozoficznych analizach problemu, w podsumowaniu jest także próbą określenia znaczenia platońsko-neokantowskiego idealizmu dla współczesnych zagadnień naukowo-filozoficznych. Pamięci prof. dr. hab. Andrzeja J. Norasapl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectidealizmpl_PL
dc.subjectaprioryzmpl_PL
dc.subjectkrytycyzm poznającego podmiotupl_PL
dc.subjectlogika transcendentalnapl_PL
dc.subjectmatematykapl_PL
dc.subjectsichere Hypothesispl_PL
dc.subjectfakty naukipl_PL
dc.subjectPlaton-Cohenpl_PL
dc.titleKrytyka poznania w marburskiej szkole neokantyzmu: Hermanna Cohena ujęcie Platońskiego idealizmu w perspektywie Kantowskiej logiki transcendentalnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.18276/aie.2022.57-01-
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiol_Krytyka_poznania.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons