Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23680
Title: Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin (1973)
Authors: Tulik, Mirela
Kurczyńska, Ewa
Musiał, Krystyna
Keywords: Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin; Polskie Towarzystwo Botaniczne; historia Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin
Issue Date: 2022
Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Botaniczne
Citation: A. Mostowska, A. Rostański, A. Mikuła (red.), "Polskie Towarzystwo Botaniczne : w setną rocznicę powstania (1922-2022)" (S. 462-471). Warszawa : Polskie Towarzystwo Botaniczne
Abstract: "Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin została powołana w dniu 12 września 1973 r. podczas obrad 42. Zjazdu PTB w Krakowie jako Sekcja Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin. Jej przewodniczącą została prof. Maria Skalińska (Tab. 11.7.1), promotorka krakowskiej szkoły cytologii i embriologii roślin, w świecie nauki znana przede wszystkim z prac dotyczących cytogenetyki gatunków z rodzaju Aquilegia i ich mieszańców oraz eksperymentalnie uzyskanych poliploidów (Zemanek 2011)." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23680
DOI: 10.5586/978-83-963503-1-2_11-07
ISBN: 978-83-954123-9-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurczynska_sekcja_struktury_i_rozwoju.pdf3,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons