Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23703
Title: The Relationship of the Public Sector and Citizens – Co-production in Polish Local Government Units. Empirical Study on Forty-One Units Forming Metropolis GZM
Authors: Gawron, Grzegorz
Keywords: koprodukcja; sektor publiczny i obywatele; Budżet Partycypacyjny; Inicjatywa Lokalna; Fundusz Wiejski
Issue Date: 2022
Citation: Przegląd Prawno-Ekonomiczny (2022), Online First
Abstract: Idea koprodukcji usług publicznych stanowi oryginalny model budowania relacji oraz platformę do inicjowania i zarządzania stosunkami między państwem a obywatelami. Opiera się bowiem na wielowymiarowej współpracy formalnych organizatorów usług z ich odbiorcami, nadając obydwu stronom równorzędną podmiotowość w procesie opracowania i wdrażania usług. Jej implementacja nabiera szczególnego znaczenia na poziomie społeczności lokalnych, gdzie wspomniane stosunki mają charakter bezpośredni. Głównym celem artykułu jest opis założeń idei koprodukcji oraz prezentacja podejmowanych praktyk na przykładzie realizacji trzech rodzajów lokalnych inicjatyw obywatelskich (Budżetu Obywatelskiego, Inicjatywy Lokalnej, Funduszu Wiejskiego), z których wszystkie mogą być opcjonalnie organizowane w polskich samorządach. Podstawą empiryczną niniejszego opracowania są badania autora, przeprowadzone w czterdziestu jeden miastach tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23703
DOI: 10.31743/ppe.13465
ISSN: 1898-2166
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawron_The_Relationship_of_the_Public.pdf550,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons