Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2371
Tytuł: "Elastyczny umysł" w perspektywie diagnozy i wsparcia rozwoju zdolności kierunkowych studentów oraz uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Autor: Christ, Magdalena
Słowa kluczowe: theory of multiple intelligences by Howard Gardner; directional abilities
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 67-80
Abstrakt: The purpose of the text is to popularize education model based on the theory of multiple intelligences by Howard Gardner. It also presents part of findings on the directional abilities diagnosis of pedagogy students and pupils an integrated early childhood education. Mission of this text is to show how we can support pupils development of abilities and interests through their participation in various projects, programs and educational initiatives.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2371
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Christ_Elastyczny_umysl_w_perspektywie_diagnozy_i_wsparcia.pdf525,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons