Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2378
Tytuł: Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji. Specyfika kształcenia i opieki
Autor: Kisiel, Mirosław
Słowa kluczowe: child musically gifted; general and artistic; education
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 159-177
Abstrakt: The subject of a discussion included in this study is the musical talents seen as an important problem of modern education in the prism of the society of knowledge. The material outlines the specificity of training of artistically gifted child at school. The analysis of selected institutions and their educational opportunities for artistic and educational work was presented. An assessment of positive and negative feelings associated with children’s musical education was made. Proposals for educational activities useful in the educational work of teachers and caregivers were developed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2378
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Dziecko_uzdolnione_muzycznie_w_edukacji.pdf559,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons