Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2383
Tytuł: Wykorzystanie Teorii Ograniczeń w procesie kształtowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym
Autor: Hetmańczyk-Bajer, Hewilia
Słowa kluczowe: social competences; Theory of Constraints; social‑emotional education
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 95-107
Abstrakt: The program of activity constructed by means of using the three logical instruments of the Theory of Constrains, was settled as a result of the need of preparing pupils on primary school level to live in society and preparing them to do their social role as adult people. The results of the experiment claim that the Theory of Constraints unknown in Poland in the uprising and educational range, deserve deeper accomplishment, because of its efficacy and a great range of application (also in shaping social skills of primary pupils).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2383
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Hetmanczyk_Bajer_Wykorzystanie_Teorii_Ograniczen_w_procesie_ksztaltowania.pdf542,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons