Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2396
Tytuł: ”Pokój ci, Janku”? Nowela pozytywistyczna dla początkujących
Autor: Gralewicz-Wolny, Iwona
Słowa kluczowe: powieści pozytywistyczne; nowele pozytywistyczne; nauczanie w szkole; interpretacje
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jaskóła, K. Jędrych (red.), “Nowe odsłony klasyki w szkole : literatura XIX wieku” (s. 191-199). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to defend the presence of Positivist novels and any other worksthat are not the learners’ interest though being honorably called the classics in the schoolreading lists. The reason for the status quo is a language barrier, and a substantial culturaldistance dividing the reality of the world presented from the modern world, and the fossilizationof the discourse devoted to works from the past deriving from the 19th century textorigins. The solution, as the author claims, should be not the reduction of the school canon tothe latest texts, but the refreshment of interpretation propositions in accordance with currentmethodologies of reading. The very task should be treated as yet another level of the cooperationof the school and academic Polish studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2396
ISBN: 9788322621639
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gralewicz_Wolny_Pokoj_ci_Janku_Nowela_pozytywistyczna.pdf266,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons