Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2399
Title: Polityka zagraniczna w systemie politycznym V Republiki : mechanizm decyzyjny i główni aktorzy
Authors: Lakomy, Miron
Keywords: Francja; polityka zagraniczna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 6 (2010), s. 49-63
Abstract: Prezydent jest postacią kluczową w prowadzeniu polityki zagranicznej V Republiki. Jego władza w tej dziedzinie jest często decydująca, szczególnie na kierunku afrykańskim. Słabość struktur administracyjnych urzędu prezydenckiego sprawia jednak, iż musi on realizować swoje uprawnienia w ścisłej współpracy z aparatem rządowym — przede wszystkim Quai d’Orsay. Trzeba także pamiętać, iż w okresach kohabitacji wpływ prezydenta na politykę zagraniczną jest ograniczony, gdyż zależy od stosunków z rządem, co częstokroć bywa szkodliwe nie tylko dla wizerunku Francji, ale także dla efektywności jej polityki zagranicznej. Premier wraz z rządem zajmują ważną pozycję w mechanizmie decyzyjnym polityki zagranicznej V Republiki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2399
ISSN: 1895-3492
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Polityka_zagraniczna_w_systemie_politycznym_V_Republiki.pdf431,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons