Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2401
Tytuł: Lektura jako obietnica : zwrot teologiczny w badaniach literackich i jego konsekwencje dla nauczania literatury
Autor: Koziołek, Krystyna
Słowa kluczowe: nauczanie literatury w szkole; literacki dyskurs religijny
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jaskóła, K. Jędrych (red.), “Nowe odsłony klasyki w szkole : literatura XIX wieku” (s. 231-241). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author puts forward a hypothesis, referring to an authority, it being Agata Bielik-Robson, that it is impossible to escape from a religious reflection that is becoming a humanistic-wide reflection when reading a book in Polish lessons at school, resulting from the fact ofpeople being marked with mortality. The author shows how a religious discourse is becomingexistential in nature thanks to a discussion in Polish lessons. The author sees the consequencesof yet another research turn, after a linguistic, cultural and ethical one in the schooldidactics. She calls it a theological turn. At the same time, she notices that the school cannotbe the place of an Orthodox introduction of the next “languages” of the literary studies discourse,and that a teacher has the right (he/she uses) to introduce the elements of all readingways he/she knows. The condition of a real book experience, though, is faith in the writtenworld.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2401
ISBN: 9788322621639
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Koziolek_Lektura_jako_obietnica_Zwrot_teologiczny_w_badaniach_literackich.pdf277,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons