Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2403
Title: Mediatyzacja religii. Analiza pojęcia
Authors: Guzek, Damian
Keywords: mediatyzacja religii; pojęcie mediatyzacji; media; religia
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Citation: Ewa Borkowska, Agata Pogorzelska-Kliks, Beata Wojewoda (red.), "Przestrzenie komunikacji: Technologia, język, kultura" (S. 69–78). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Abstract: Religia należy do problematycznych sfer życia społeczeństw postindustrialnych. Jak postulują niektórzy z komentatorów współczesności, utraciła ona status religio, czyli spoiwa, które łączyło zbiorowości2, gwarantując wspólne minimum wartości. Sam przedmiot religii poddaje się krytyce religii jako sfery sprzecznej z osiągnięciami nauk empirycznych3. Mimo to pozycja religii - dokładniej konkretnych religii - pozostaje niezachwiana. Wśród wielu propozycji, które funkcjonują na rynku idei, te przedkładane przez religie nadal zyskują największą rzeszę odbiorców4. Wiele spośród religii w pełni uczestniczy również w środowisku sieciowym, kooperuje z cyfrowymi formami komunikacji zapośredniczonej. Obecny charakter powiązań religii i mediów masowych różni się jednak od form przeszłych postępującą mediatyzacją.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2403
ISBN: 978-83-7880-202-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzek_Mediatyzacja_religii_Analiza_pojecia.pdf428,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons