Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2403
Tytuł: Mediatyzacja religii. Analiza pojęcia
Autor: Guzek, Damian
Słowa kluczowe: mediatyzacja religii; pojęcie mediatyzacji; media; religia
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Źródło: Ewa Borkowska, Agata Pogorzelska-Kliks, Beata Wojewoda (red.), "Przestrzenie komunikacji: Technologia, język, kultura" (S. 69–78). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Abstrakt: Religia należy do problematycznych sfer życia społeczeństw postindustrialnych. Jak postulują niektórzy z komentatorów współczesności, utraciła ona status religio, czyli spoiwa, które łączyło zbiorowości2, gwarantując wspólne minimum wartości. Sam przedmiot religii poddaje się krytyce religii jako sfery sprzecznej z osiągnięciami nauk empirycznych3. Mimo to pozycja religii - dokładniej konkretnych religii - pozostaje niezachwiana. Wśród wielu propozycji, które funkcjonują na rynku idei, te przedkładane przez religie nadal zyskują największą rzeszę odbiorców4. Wiele spośród religii w pełni uczestniczy również w środowisku sieciowym, kooperuje z cyfrowymi formami komunikacji zapośredniczonej. Obecny charakter powiązań religii i mediów masowych różni się jednak od form przeszłych postępującą mediatyzacją.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2403
ISBN: 978-83-7880-202-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzek_Mediatyzacja_religii_Analiza_pojecia.pdf428,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons