Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2413
Tytuł: Dziennikarskie opowieści o własnych tekstach jako przejaw tożsamości
Autor: Ślawska, Magdalena
Słowa kluczowe: journalist identity; journalist self‑stories
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 103-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt at analyzing specific journalist opinions. These are author’s comments concerning texts that were rewarded or nominated in the Grand Press competition. These self‑stories about texts allow for entering into the issues of the journalist identity. One can find there the phenomena concerning the way of understanding their own profession, the sense of mission, and awareness of the journalist workshop. At the same time, the majority of texts gives away the secrets of working on the text as well as circumstances of its creation. It underlines the attractiveness of work where one of the most important elements of the media communication is the audience. The journalist, even in stores about his/her work is inscribed in the circle of culture and media changes.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2413
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawska_Dziennikarskie_opowiesci_o_wlasnych_tekstach.pdf519,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons