Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2422
Tytuł: Jakość życia a poczucie sukcesu i merkantylizm psychiczny u osób aktywnych zawodowo
Autor: Paruzel-Czachura, Mariola
Słowa kluczowe: quality of life; economic activity; success; psychological mercantilism
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 1, s. 39-64
Abstrakt: This article presents empirical research on quality of life, success and psychical mercantilism among entrepreneurs, employees of state and private companies (2010). Among the many psychological theories have been selected concepts that stress multidimensionality: personalistic‑existential concept of quality of life of Maria Straś‑Romanowska, the concept of success of Dominika Dej, Ute Stephan, Marian Gorgievsky and the mental concept of mercantilism by Małgorzata Górnik‑Durose. The results indicate significant differences in the level of quality of life, psychological mercantilism and success among the professionally active people and the existence of weak or moderate correlation between the quality of life, success and psychological mercantilism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2422
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paruzel_Czachura_Jakosc_zycia_a_poczucie_sukcesu_i_merkantylizm.pdf622,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons