Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2428
Tytuł: Bel Ami - prototyp nowoczesnego dziennikarza
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: the process of shaping a journalist identity; Guy de Maupassant; a prototype of a modern journalist
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 197-238). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of author’s reflection is a literary image of a journalist ingrained in Bel Ami, a novel by Guy de Maupassant. It constitutes an important and significant voice in a discussion on an already modern society and professional group that has become an important element of the social order. A character that is a young stranger from a province, accidentally entering this group, and following the aim, it being career and success, can be called an important example of shaping a journalist as a worker of the press medium.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2428
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_Bel_Ami_prototyp_nowoczesnego_dziennikarza.pdf772,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons