Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2429
Tytuł: Źródła ludzkiego zadowolenia z zycia z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej : wybrane zagadnienia
Autor: Jach, Łukasz
Słowa kluczowe: psychology of happiness; error management theory; evolutionary psychology; satisfaction with life; positive psychology
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 1, s. 197-215
Abstrakt: The topic of the article is evolutionary reflection on human sense of happiness, its causes and determinants. According to evolutionary foundations, emotional and cognitive processes connected with feeling of psychological well‑being represent the symptom of functioning of psychic mechanisms developed in response to environmental problems of adaptation. Based on this thesis we present explanations of such phenomena as positive and negative emotionality, commonness of optimistic attitude and general positive inclination and influence of contemporary environmental conditions on our sense of happiness. The last part of the article treats shows some ways of practical employment of evolutionary knowledge to develop human well‑being.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2429
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jach_Zrodla_ludzkiego_zadowolenia_z_zycia.pdf556,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons