Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2430
Tytuł: Makiawelizm a psychopatia
Autor: Pilch, Irena
Słowa kluczowe: personality; Machiavellianism; subclinical psychopathy
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 1, s. 219-234
Abstrakt: The aim of this article is to compare two partly overlapping personality variables — Machiavellianism and subclinical psychopathy. Individuals with these traits share tendency to be callous, selfish and manipulative. Some researchers argued that, in nonclinical samples, these two variables are equivalent. The author presents a review of the theories and studies confirming discriminant validity of the Machiavellianism construct.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2430
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pilch_Makiawelizm_a_psychopatia.pdf514,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons