Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2431
Title: Wokół "ruchomych obrazów", czyli dzieje myśli filmowej dla każdego. Recenzja książki Alicji Helman i Jacka Ostaszewskiego: Historia myśli filmowej. Podręcznik. Gdańsk: Wydawnictwo „Słowo/obraz/terytoria”, 2007
Authors: Ples-Bęben, Marta
Keywords: Alicja Helman; Jacek Ostaszewski
Issue Date: 2009
Citation: "Folia Philosophica" T. 27 (2009), s. 239-244
Abstract: Recenzja książki Alicji Helman i Jacka Ostaszewskiego: Historia myśli filmowej. Podręcznik. Gdańsk: Wydawnictwo „Słowo/obraz/terytoria”, 2007.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2431
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ples_Wokol_ruchomych_obrazow_czyli_dzieje_recenzja.pdf244,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons