Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2441
Tytuł: Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym
Autor: Mazepa-Domagała, Beata
Słowa kluczowe: artistic and evaluative abilities; teacher of early education; visual education at early education level
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 93-106
Abstrakt: The text is a result of the reflections made on cultural education, visual education of a child at an early‑school age and the teachers’ professional abilities. The reflections on cultural education in the contemporary dimension, the process of visual education at early‑school education level, shaping and developing qualitative abilities in the field of art perception and the role of a teacher in the process are presented in the compilation. Artistic and evaluative abilities of teachers of early‑school education in the conceptual dimension and the results of the preliminary diagnose of the level of these abilities are presented as well. It is claimed that the abilities and the results in its broad meaning involve the conversancy of the artistic universum division rules and the capability of their practical usage.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2441
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mazepa_Domagala_Kompetencje_artystyczno_wartosciujace_nauczycieli.pdf519,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons