Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2445
Tytuł: Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły
Autor: Ecler-Nocoń, Beata
Słowa kluczowe: teacher; cultural change; truth
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 119-130
Abstrakt: The author of the article tries to show that the problems connected with the cultural change can be found the solution in the idea of truth about right. The idea of truth about right is described in the philosophical works of Karol Wojtyła. His considerations can be inspiration for educators and education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2445
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ecler_Nocon_Nauczyciel_wobec_zmiany_kulturowej.pdf512,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons