Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2448
Tytuł: Nauczyciel a ochrona praw dziecka
Autor: Jarosz, Ewa
Słowa kluczowe: teacher; child rights; child abuse
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 217-230
Abstrakt: The article is an attempt to present the meaning of a teacher preventing child abuse In a family. The active role of a teacher in this field is due to law, on the one hand. In this matter the paper present research showing the attitude of teachers to this responsibility. But on the other hand, real range of possibilities is much more wider. The article shows some of them.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2448
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarosz_Nauczyciel_a_ochrona_praw_dziecka.pdf614,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons