Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2458
Tytuł: Pomiędzy wyobcowaniem a partycypacją - nauczyciele wobec wartościowania kultury postmodernistycznej
Autor: Kleszcz, Magdalena
Łączyk, Małgorzata
Słowa kluczowe: value system; attitude; postmodern culture; academic teachers; education students
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 337-351
Abstrakt: In the article the results of the survey research in which the academic teachers, preschool teachers and education students took part were presented. The authors’ aim was to diagnose teachers’ beliefs and attitudes towards key attributes of postmodern culture. The effort was made to grasp the way in which teachers valorize the distinguished phenomena and the way they value them. On the basis of the obtained results the conclusion concerning teachers’ attitudes was carefully drawn. Teachers’ attitudes most frequently prove teachers’ active participation in the sphere of culture and also indirectly determine the understanding of the quality and the direction of current changes.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2458
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kleszcz_Pomiedzy_wyobcowaniem_a_partycypacja.pdf506,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons