Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2469
Tytuł: "Pół-cmentarna tabliczka" : wokół "Zawału" Mirona Białoszewskiego
Autor: Ładoń, Monika
Słowa kluczowe: Miron Białoszewski; zawał; choroba; autobiografia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, G. Maroszczuk (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury" (S. 249-264). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text concerns one of the basic motives in works by Miron Białoszewski, the motive of illness. The author makes Zawał and fragments of journal notes where this cartographic dysfunction found itself in the centre of considerations. An autobiographic nature of Białoszewski’s works allows for interpreting texts, but, at the same time, noticing an important life experience of the author of Tajny dziennik in them. The subject of interest here is strategies allowing for familiarizing the process of getting ill and being in a hospital depriving of intimacy. The most important include a unique penetration and meticulousness of the description of a new experience, theatralization of events and a hospital writing as the activity most personal and most private.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2469
ISBN: 9788322622636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ladon_Pol_cmentarna_tabliczka.pdf391,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons