Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2477
Tytuł: Literatura designu czy design literatury
Autor: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Słowa kluczowe: literatura dla dzieci i młodzieży
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 427-437). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article describes the relation between the book for children and teenagers, understood as the “project”, and the reading of the immature literature recipients. According to the author, the problems brought up in texts, or the layout, often correspond to current tendencies in non‑adjective literature. On the one hand, these borrowings influence aesthetic sophistication of the book, but on the other — what they cause is the fact that their addressee is not so obvious anymore. One is for sure — contemporary book market causes that young literature recipient can feel invited to join reading aristocracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2477
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcik_Dudek_Literatura_designu_czy_design_literatury.pdf338,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons