Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2484
Tytuł: Europejskie tendencje w zakresie wynagradzania członków zarządów spółek akcyjnych
Autor: Pinior, Piotr
Zielińska, Ewa
Słowa kluczowe: wynagrodzenia; członkowie zarządów spółek akcyjnych
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Zielińska, P. Pinior (red.), "Ewolucja prawa prywatnego" (S. 67-80). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Zasady wynagradzania członków władz spółki stały się tematem ożywionej dyskusji w obszarze nadzoru korporacyjnego w obliczu kryzysu gospodarczego, który pojawił się w 2008 r. Trzon dyskusji stanowiło przesądzenie, czy uzasadnione jest wypłacanie nadmiernych kwot tytułem wynagrodzenia dla członków zarządu, skoro menadżerowie spółek nie potrafią przewidzieć potencjalnych zagrożeń i uchronić spółek przed negatywnymi skutkami globalnego kryzysu. Dało to następnie asumpt do podjęcia prób stworzenia rozwiązań legislacyjnych, pozwalających akcjonariuszom i inwestorom wpływać na politykę wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek. Z tego też względu celem niniejszego artykułu jest omówienie zasad wynagradzania członków zarządów polskich spółek akcyjnych w obecnie obowiązującym stanie prawnym, z uwzględnieniem proponowanych regulacji w UE.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2484
ISBN: 9788380123007
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pinior_Europejskie_tendencje_w_zakresie_wynagradzania.pdf550,9 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons