Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2492
Title: Dramowa interpretacja fragmentów „Dzienników gwiazdowych” Stanisława Lema „Wędrówka z Ijonem Tichym na obce planety”
Authors: Szymik, Eugeniusz
Keywords: Stanisław Lem; dydaktyka języka polskiego; nauczanie literatury; technika dramy
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 553-558). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents a suggestion of drama activities on lessons concerning literary and cultural education, during the discussion of Stanisław Lem’s Dzienniki gwiazdowe (“The Star Diaries”) using drama techniques based on the word (performing the role, an interview with the literary character). In the article, drama is introduced as a method that releases student’s creative expression and helps him better understand the literary text and make questions for the interview.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2492
ISBN: 9788322621219
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Dramowa_interpretacja_fragmentow_Dziennikow_gwiazdowych_Stanislawa_Lema.pdf344,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons