Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2492
Tytuł: Dramowa interpretacja fragmentów „Dzienników gwiazdowych” Stanisława Lema „Wędrówka z Ijonem Tichym na obce planety”
Autor: Szymik, Eugeniusz
Słowa kluczowe: Stanisław Lem; dydaktyka języka polskiego; nauczanie literatury; technika dramy
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 553-558). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents a suggestion of drama activities on lessons concerning literary and cultural education, during the discussion of Stanisław Lem’s Dzienniki gwiazdowe (“The Star Diaries”) using drama techniques based on the word (performing the role, an interview with the literary character). In the article, drama is introduced as a method that releases student’s creative expression and helps him better understand the literary text and make questions for the interview.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2492
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymik_Dramowa_interpretacja_fragmentow_Dziennikow_gwiazdowych_Stanislawa_Lema.pdf344,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons