Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2497
Tytuł: Portret nastolatki kreowany na łamach miesięcznika "Dziewczyna" w latach 2005-2009 : (rekonesans badawczy)
Autor: Pytlos, Barbara
Słowa kluczowe: miesięcznik "Dziewczyna"; portret nastolatki
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, S. Gajownik (red.), "Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych" (S. 167-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: “Dziewczyna”, a magazine for teenagers has been published monthly in Poland since 1990. It is a calque of a German magazine “Mädchen”. It consists of the following sections: looks, fashion, emotions, flash, a cultured girl, ease and fun, S.O.S. As Piotr Tomasz Nowakowski writes in his book Models of people propagated in selected magazines for young people. An anthropological-ethical analysis (Tychy 2004), magazines take care of presenting a model of a moral flexibility in teenage readers’ life. The article raises the issue of a reconstruction of a teenage profile presented in “Dziewczyna” between 200 and 2009. Above all, the attention has been paid to anti-values promoted in the magazine. Teenage girls described in “Dziewczyna” value pleasure, an egoistic treatment of the world and another person, and moral norms are far from them, though, if necessary, they accept values of motherhood, family and friendship. They take care of their own bodies with utmost care because they think that a life success depends on it.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2497
ISBN: 9788322620144
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pytlos_Portret_nastolatki_kreowany_na_lamach_miesiecznika_Dziewczyna.pdf282 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons