Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2498
Tytuł: Przejaw młodzieżowego buntu czy walki politycznej? : niezależne młodzieżowe czasopisma w Polsce lat 80. XX wieku
Autor: Tałuć, Katarzyna
Słowa kluczowe: Niezależne młodzieżowe czasopisma; lata 80. XX wieku; młodzieżowy bunt; walka polityczna
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, S. Gajownik (red.), "Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych" (S. 175-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A foundation of Committee on the Protection of Workers in 1976 and Independent Publishing House a year later, started a new period in the history of the contemporary culture characterized with an intensification of actions excluded from an official circulation. Taking into account the scope of influence of illegal enterprises, the most important was a printed word, magazines in particular. Bibliographies registering independent publishing houses between 1976 and 1990 inform about the existence of over 5841 magazines published by above all a political opposition, questioning the functioning of the Polish country subordinate to political assumptions of Polish United Workers Party. Particular social groups manifested their dissatisfaction with the reality, young people included. Almost 600 magazines edited by young people and prepared by adults, yet for a child were published between 1976 and 1990. On the basis of the analysis of selected contents, representative of this group of publishing houses one can state that they fulfilled an ideal-educational and educational and informative function. People responsible for a given magazine, especially adults, aimed at providing its readers with a particular system of values which made it possible to bring up a new generation aware of its rights, the right to freedom in particular, freedom of speech included. The press edited by young people, on the other hand, allowed for presenting their own individual opinions on surrounding reality and contacting peers of similar opinions at the same time.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2498
ISBN: 9788322620144
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Taluc_Przejaw_mlodziezowego_buntu_czy_walki_politycznej.pdf309,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons