Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2499
Tytuł: Biblioterapeutyczna działalność śląskich bibliotek na przykładzie Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu
Autor: Kotwica, Agnieszka
Słowa kluczowe: działalność biblioteraputyczna; biblioteki śląskie
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, S. Gajownik (red.), "Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych" (S. 221-231). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article raises the issues from the scope of bibliotherapy and reading of the handicapped. The main thread of considerations is the activity of libraries in favour of the blind and hard of hearing. The author discusses modern forms of the access to a written word and various forms of text therapy. A library statistics of the so called “spoken book” which underwent a thorough analysis, allows for noticing reading interests and needs of this particular group of users. Experiences of work of different types of libraries in favour of equal chances for the handicapped in their access to information and cultural integration constitute the basis of conclusions drawn.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2499
ISBN: 9788322620144
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kotwica_Biblioterapeutyczna_dzialalnosc_slaskich_bibliotek.pdf304,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons