Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2500
Tytuł: Zamiast zakończenia : świadomość zdrowotna i umiejętności życiowe kobiet w świetle problemów zdrowia psychospołecznego - wybrane aspekty
Autor: Bulska, Joanna
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna; kobiety
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Bulska (red.), “O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet : w świetle badań społeczno-pedagogicznych” (s. 165-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Edukacja zdrowotna powinna być obecna w życiu kobiety od najmłodszych lat. „Zdrowy rozwój w dzieciństwie, a tym samym niwelowanie zagrożeń zdrowotnych i społecznych służy nie tylko jednostce, ale również przyszłym pokoleniom, stając się nieocenionym zasobem rozwoju społecznego, kulturowego i ekonomicznego”. Wówczas jest szansa na kształtowanie się prawidłowych zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji, najpierw w domu rodzinnym, potem w instytucjach edukacyjnych i medycznych, a także przez rówieśników i środki masowego przekazu, w stowarzyszeniach upowszechniających promocję zdrowia oraz przez obserwację otaczającego środowiska życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2500
ISBN: 9788322621431
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bulska_Zamiast_zakonczenia_ Swiadomosc_zdrowotna_i_umiejetnosci_zyciowe_kobiet.pdf365,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons