Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2505
Title: Intensywność i jakość ekspresji werbalnej w przypadku zaburzeń o charakterze efektoralnym : strategie pomocy
Authors: Pluta-Wojciechowska, Danuta
Keywords: ekspresja werbalna; zaburzenia o charakterze efektoralnym; strategie pomocy
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 107-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The paper is devoted to the issue of children with efectoral speech disorders. It indicates that such disorders are commonly associated with the wrong realization of phonemes. The author uses the example of children suffering from palatoschisis to point out the low intensity of verbal expression and other language use discrepancies displayed by such children. The author also characterizes the speech of children suffering from palatoschisis and its influence on the quality of their lives. The need for early support of such children and the most useful support strategies are also discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2505
ISBN: 9788322622124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pluta_Wojciechowska_Intensywnosc_i_jakosc_ekspresji_werbalnej.pdf485,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons