Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2505
Tytuł: Intensywność i jakość ekspresji werbalnej w przypadku zaburzeń o charakterze efektoralnym : strategie pomocy
Autor: Pluta-Wojciechowska, Danuta
Słowa kluczowe: ekspresja werbalna; zaburzenia o charakterze efektoralnym; strategie pomocy
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 107-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper is devoted to the issue of children with efectoral speech disorders. It indicates that such disorders are commonly associated with the wrong realization of phonemes. The author uses the example of children suffering from palatoschisis to point out the low intensity of verbal expression and other language use discrepancies displayed by such children. The author also characterizes the speech of children suffering from palatoschisis and its influence on the quality of their lives. The need for early support of such children and the most useful support strategies are also discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2505
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pluta_Wojciechowska_Intensywnosc_i_jakosc_ekspresji_werbalnej.pdf485,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons