Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2508
Tytuł: "Mszasakrada" : jak dziennikarze (s)potykali sę z "Finneganów trenem"?
Autor: Paszek, Jerzy
Słowa kluczowe: James Joyce; translation of Finnegans Wake; cultural journalism
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 239-250). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of an essay looks at the press reception of the translation of Finnegans Wake by James Joyce published at the beginning of 2012. It was translated by Krzysztof Bartnicki under the title of Finneganów tren (Kraków: Korporacja Ha!art). None of the journalists, writing about this editorial and translational event, took pains to read the whole or at least one of 17 chapters. What proves it is the fact that the function of the Silesian dialect in the translation of Joyce’s last work was unnoticed. The author of the article claims that Finnegans Wake as a text strewn with storied (polysemantic) puns is generally speaking untranslatable, and recommends reading Ada, an erotic novel by Vladimir Nabokov on a complex and intricate structure yet clear despite numerous puns on words, including multilingual puns explained by Nabokov and his excellent translator Leszek Engelking. Nabokov’s book was written as a novel competing with Finnegans Wake.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2508
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszek_Mszasakrada_Jak_dziennikarze_spotykali_sie_z_Finneganow_trenem.pdf577,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons