Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2515
Tytuł: Redukcja jako odsłonięcie tezy naturalnego nastawienia
Autor: Łaciak, Piotr
Słowa kluczowe: phenomenology; fenomenologia; reduction; redukcja; natural attitude; postawa naturalna
Data wydania: 2010
Źródło: "Folia Philosophica" T. 28 (2010), s. 83-100
Abstrakt: The paper presents Husserl’s conception of the transcendental reduction taken as a mode of revealing those constitutive achievements of consciousness which were covered in the natural attitude. This aspect of Husserl’s writings was pointed out by Ludwig Landgrebe, Paul Janssen and Shigeru Taguchi. Taking their works into account, the author focuses on reduction in terms of excluding the thesis of natural attitude. To exclude this thesis it is first of all necessary to reveal it and recognize as a thesis, for in natural attitude it is fulfilled anonymously and remains covered. Reduction of the thesis of natural attitude leads to its reflective revealing, that is refraining from its anonymous, mindless fulfilment. It is through revealing the thesis, taken as an experience of consciousness, that we recognize that the reality needs to be understood as a correlate of the thesis, and ultimately: correlate of subjectivity which works as fulfilling the thesis. Hence, anonymously fulfilled in natural attitude, the thesis on the world’s existence is recognized, thanks to the reduction, as a constitutive achievement of consciousness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2515
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laciak_Redukcja_jako_odsloniecie_tezy _naturalnego_nastawienia.pdf278,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons