Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2519
Tytuł: Stosowanie prawa administracyjnego przez sąd administracyjny
Autor: Gregorczyk, Dawid
Słowa kluczowe: prawo administracyjne; sąd administracyjny
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Dolnicki (red.), "Sądowe stosowanie prawa" (S. 47-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article characterizes the act of using an administrative law by an administrative court in the light of the criteria and scope of the control of an administrative decision taken by it, as well as the basis for an annulment complaint. A verification (court) model of using an administrative law with a model used by the administrative bodies was compared. Analyzing the differences between the norms of supplement in both cases, the attention was paid to the practice of the court going beyond the frames of an administrative usage of law in the case of a denial of using the regulation commonly biding the very body was associated with.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2519
ISBN: 9788322622902
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gregorczyk_Stosowanie_prawa_administracyjnego_przez_sad_administracyjny.pdf508,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons