Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2520
Tytuł: Prywatność opublikowana? : o dialogowym kształcie gatunków prasowych
Autor: Ślawska, Magdalena
Słowa kluczowe: dialogue; genre; genre adaptation
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2, Osobiste - prywatne - intymne w przestrzeni publicznej" (S. 76-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the press realizations of genres inscribing themselves into the formula of “privacy”. The author assumed that the dialogue formula in the press very often introduces private and intimate relations. The genre, though, in its basic form is a publicized statement. The analysis of various genre adaptations in which one can observe private and intimate relations (the form of a conversation or a private correspondence) showed that the function of introducing a dialogue is different many times: from faking privacy, and showing the backstage of the journalist job to publicizing private relations. At the same time, however, the examples in question proved that the intimacy of a dialogue in the press is a kind of convention and “imitation” of what is private, and just because of the awareness of publication it is a certain type of a game played with a reader.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2520
ISBN: 9788322621554
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawska_Prywatnosc_opublikowana_O_dialogowym_ksztalcie_gatunkow_prasowych.pdf508,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons