Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2531
Tytuł: Patterns of revenge in Greek tragedy: liberation and deliverance
Autor: Kucharski, Jan
Słowa kluczowe: Greek tragedy; satyr play; revenge; vengeance; tyrannicide; deliverance; liberation
Data wydania: 2013
Źródło: Scripta Classica, Vol. 10 (2013), s. 67-83
Abstrakt: The paper discusses some peculiar narrative pattern accompanying the plots of revenge in Greek drama. Particular attention here is given to the motifs of deliverance and tyrannicide. Among the plays taken into consideration are: Euripides’ Cyclops, Electra, Heracles, the fragmentary Kresphontes, Aeschylus’ Oresteia and Sophocles’ Electra.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2531
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharski_Patterns_of_revenge_in_Greek_tragedy.pdf603,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons