Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2533
Tytuł: Clement of Alexandria's Attitude towards the Greek Philosphy
Autor: Czarnuch, Monika
Słowa kluczowe: Clement of Alexandria; Christianity; Greek philosophy; "Stromata"
Data wydania: 2013
Źródło: Scripta Classica, Vol. 10 (2013), s. 141-146
Abstrakt: Clement of Alexandria, who lived in the 2nd and 3rd century AD, described the Christian experience by means of Greek philosophy which he knew very well. In the Stromata he discussed the issue of the relation between philosophy and the Truth. The Holy Scripture and classical texts being his point of departure, he does not reject philosophy and he admits that it may lead to Wisdom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2533
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czarnuch_Clement_of_Alexandrias_Attitude_towards.pdf475,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons